meridiánok
gyógynövények
akupunktúra
 
 
A kínai diagnózis alapjai
ELMÉLETI ALAPOK
 

 

ELMÉLETI ALAPOK

Az ember az égi és földi qi segítségével keletkezik, a HKO szerint a világ anyagi,
két fajta qi: yin és yang kölcsönhatásának eredménye.
A tiszta yang az égből,
A zavaros yin a földből származik
Ennél nagyobb nincs, mert a világegyetem ezzel van tele, nincs a qi-nek határa,
Ennél kisebb dolog nincs, a levegőben is van, ami nélkül az ember nem tud élni.
Az emberi élet a természet szerves része, a természet változásaival bizonyos idő után megjelent az ember.

Először van ég (tian), mint egy tető, utána föld (di) mint egy tartó, mindenféle származik belőle: ember is állat is, a világ tele van anyaggal, dologgal, tárggyal.

Az ember egy fajta az élőlények közül, az összes közül a legdrágább.

A természetben több fajta qi van: szél (feng), tűz (huo), nedveség (shi), szárazság (zao), hideg (han).

A föld adja az embereknek az öt fajta ételt

Az ősi kínai orvosok már régóta tudták hogy keletkezett a föld a világ és az ember

A kínai orvosok szerint az ember főleg esszenciából, anyagokból keletkezik.

Esszencia és qi az ember keletkezésének alapanyaga.

Születés előtti qi (qian tian ?? ): jing qi ( ?? ) amit mindenki a szüleitől kap

Születés utáni qi(hou tian ?? ): vízből gabonából származik és tiszta qiből, a levegő qijéből

JING

Az esszencia qi (jing) az élet eredendő anyaga, ez a fajta esszencia, mikor az emberi test még nincs, már van, öröklődik, ez a fajta qi az emberi testtel együtt jön: két fajta esszencia összekapcsolódásából (sperma + petesejt) jön létre az embrió. Az élet forrása, eredendő anyaga, esszencia nélkül nincs élet. A szüleinktől származik.

QI Az élet, mozgás fenntartó alapanyaga

A qi mozgás az élet alapsajátossága, qi mozgás nélkül nincs élet.

Qi Hua ( ?? ): A qi mozgás között energia is változik párhuzamosan. Energia változás, alakítás. Ennek a mozgásnak a lényege az emberi testben a yin-yang folyamatos egyensúlyozása.

A kínai orvoslás szerint az ember anyagszerű, nem forma nélküli, hanem konkrét, yin és yang egyensúlyban.

A Qi Hua mozgás felfelé, lefelé, kifelé és befelé irányul

Ha a qi mozgó funkciója megszűnik az életnek is vége.

Az ember égi és földi qi segítségével született.

SHEN

Az embei test Forma és Shen (vitalitás) egysége, nem lehet a kettőt különválasztani.

Xing Shen ( ?? test és szellem) elmélet: a Shen fogalma széles, elsősorban a természetben levő anyagok, tárgyak változási funkciójáról van szó.

Shen széles fogalma: Az összes emberi-, testi-, élő-mozgás külső jele

Shen szűk fogalma: gondolkozás, szellem

A természetben lévő dolgok élnek, ezek a változások a Shen,

Főleg az emberi mozgás, az élet mozgása, minden mozgás, yin-yang ellentétben egységben áll, 2 fajta qi mozog és változik, előmozdítja az emberek életmozgását és változását

Ha a Shen elmegy a Qi Hua-nak is vége, az életnek vége

A Shen az emberi élet gyökere, ha nincs Shen, nincs ember

A Shen a Qiben nyílvánul meg, a Qi Hua a Shen jele

A Shen: szellem, tudat, gondolat, gondolkozás

A Szív a királyszerű szerv, a shen belőle jön, a Shen a szívben marad, a szívben lakik

A kínia orvoslás szerint Xing (forma) és Shen (életműködés és funkció) között anyag és lélek kapcsolat van, ha van test, élet van, ha élet van, akkor van Shen

Az emberi testnek muszáj a természetből anyagi segítséget vennie, csak akkor tud fennmaradni.

Ezért mondjuk hogy a Qi Hua az ember Shenje

A Shen víz, gabona esszenciája

A Shen anyagi alapja a Qi és Vér

Qi és Vér ( ?? ) az emberi keletkezésnek alapanyaga, a szervek, szövetek funkcionális mozgását a qi és vér mozgását a Shen irányítja, ha nincs Shen nem működik,

Shen, Vér és Qi nélkül nem lesz a szervezetnek funkciója.

A Shen és test-forma közösen kapcsolódnak, segítik egymást és nem lehet szétszedni

A forma a shen lakhelye, a shen a test ura

Shen nélkül forma nem él, test nélkül a Shennek nincs hol laknia:

A Xing és Shen egysében áll és fönntartja az ember normális életét.

MEGELŐZÉS

Ha tudjuk milyen fontos a forma és esszencia meg tudjuk előzni a betegségeket és meg tudjuk hosszabbítani az életet

Diagnózisnál fontos a külső megjelenés

Ha van shen a forma is jó, sokáig él, nem betegeskedik

A betegségeket előre lehet tudni és meg lehet előzni

A megelőzés a legfontosabb, ha már beteg, akármilyen jó a kezelés, olyan mint azelőtt volt

nem nagyon lesz

A betegségek okát nem csak kívül keressük, hanem a testben is

Ezáltal magyarázzuk a kórtani változást, életet, betegséget, egészséget, ezek közti belső kapcsolatot

A kínai orvoslás szerint a betegség behatol a testbe és elsősorban a yin yang egyensúlyt borítja föl, emiatt betegszik az ember, vagy yin vagy yang miatt.

A yin yang egyensúlyzavar miatt a zheng qi ( ?? ) életerő is problémás lehet.

Ha valaki erős, vagy gyenge kívülről látszik.

A Su Wen szerint akinek a testjében normál qi van (zheng qi) az ártó, a xie qi nem tudja befolyásolni.

A betegséget meg lehet előzni: ezért a jó orvos tud segíteni.

Az okos orvos úgy dolgozik hogy amikor az ember még nem beteg erősítő gyógymódokat alkalmaz, vagy már ha betegszik korán kezel hogy ne legyen súlyos – az ilyen orvos okos.

Amikor még nincs betegség, erősíteni kell a testet, szabályozni a shent, 4 szezonális változás szerint alkalmazkodni étrenddel, öltözettel, alkalmazkodni, szabályozni az emocionális változásokat, yin-yangot egyensúlyban tartani, a zheng qit növelni hogy az ember jobban tudjon az ártóval (xie) harcolni. Ha már betegszik korán észre kell venni, korán orvoshoz kell menni, ne válhasson súlyossá a betegség – ez a megelőzés.

Yin Yang:

A kínai orvoslás szerint az ember anyagi élőlény és yin yang ellentétesen két oldal egységben álló szerves egység és élet folyamatosan zheng qi mozgásban van és qi mozgás nélül élet sincs, pl a gyomor és lép:az előbbi lefelé az utóbbi fölfelé mozog, két ellentétes mozgás, két irányba, de egységben áll. A tüdő qi pl lefelé megy, a máj qi felfelé: egymást szabályozzák ezáltal az egész tesz qije harmónikus és irányított.

Enni és üríteni: 2 ellentétes irány be és ki csak itt és ott megfelelő helyükön egyik nélkül a másik nem működik.

Az ember a természetben él, a természet alkatrésze, szoros kapcsolat van ember és természet között, az ember testben is változik, külön külön szervek vannak, de fiziológiailag és patológiailag kapcsolódnak és befolyásolják egymást, ezért kezelésnél az egész testet kelll nézni, holisztikusan.

Az emberi gondolkozás, idegrendszer is hatássla van az egészségre, szellemi, lelki mozgás és élettani mozgás között szoros a kapcsolat.

5 szerv: 5 fajta qi: szív emocionális kapcsolat: öröm (van jóindulatú inger és rosszindulatú inger)

máj: harag düh

tüdő: bánat szoorúság

vese: félelem

lép: túlzott gondolkodás

Su Wen: a düh a májat, az öröm a szivet, a tépelődés a lépet károsítja

Kapcsolat van a gondolatok és az életfunkciók között

Ha túl sok, biztos beteg lesz.

 

 

 

 

 

 

harmoni.sensitv.hu Apagyi Csongor masszázs moxa köpöly tuina kínai masszázs köpölyözés moxázás HKO